Tel.dom.:182001013

Tel.:+48605549715

Małe Ciche 82

Menu

Regulamin obiektu

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

 1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty (zadatku) w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba pobytowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu pokoju.
 2. W dniu przyjazdu należy uregulować z góry resztę opłaty za cały pobyt (możliwość opłaty tylko gotówką). W przypadku anulowania, rezygnacji z rezerwacji wniesiona przedpłata (zadatek) nie podlega zwrotowi. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.
 3. W dniu wykwaterowania należy skontaktować się z właścicielami i ustalić szczegóły zdania pokoju. W przypadku wyjazdu przed planowanym terminem, nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane, a opłacone dni.
 4. Osoby nie zameldowane w pokoju mogą przebywać w nim od godziny 07:00 do godziny 22:00.
 5. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00
 6. Na terenie całego obiektu obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA!
 7. Wniosek o przedłużenie pobytu poza okres obejmujący wcześniejszą rezerwację Gość powinien zgłosić właścicielowi co najmniej dobę przed datą ostatniego dnia pobytu. Właściciel uwzględni wniosek o przedłużenie pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 8. O wszelkich usterkach powstałych w pokoju, w czasie pobytu Gość powinien niezwłocznie poinformować właścicieli obiektu.
 9. Wszystkie usterki zgłoszone później niż w pierwszej dobie pobytu będą egzekwowane od aktualnych Gości.
 10. Gość pokoju ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione we wszelkich urządzeniach znajdujących się w obiekcie.
 11. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez Niego podczas pobytu i do pokrycia wartości tych szkód
 12. Każdorazowo opuszczając pokój w czasie pobytu, Gość jest zobowiązany do jego zabezpieczenia poprzez zamknięcie drzwi wejściowych oraz okien, a także poprzez wyłączenie kuchenki gazowej i innych pracujących urządzeń elektrycznych.
 13. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy oraz mienie w nich pozostawione.
 14. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, właściciel zobowiązuje się do udostępnienia pokoju zastępczego, podobnego do pokoju pierwotnie zarezerwowanego, o ile będzie takim dysponował. W przypadku braku wolnego pokoju właściciel ma prawo anulować rezerwację.
 15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest pokój oraz przerwami w dostawie mediów.
 16. Zabranie ze sobą zwierząt domowych jest niedozwolone.
 17. Wszystkie przedmioty wchodzące w skład wyposażenia pokoi są własnością Pokoi Gościnnych Anna i Marek Łukaszczyk. Kradzież będzie zgłaszana odpowiednim służbom.
 18. Zgubienie klucza lub czipa skutkuje karą finansową 100 zł
 19. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w pokoju oraz w budynku.
 20. Niestosowanie się do w/w zasad może skutkować natychmiastowym, wypowiedzeniem najmu bez zachowania prawa do zwrotu pieniędzy za pobyt.  
 21. Polityka ochrony danych osobowych Pokoje Gościnne Anna i Marek Łukaszczyk jest dostępna na stronach internetowych oraz w obiekcie. Obiekt jest całodobowo monitorowany
×
×

Log in