Tel.dom.:182001013

Tel.:+48605549715

Małe Ciche 82

Menu

Regulamin obiektu

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

 1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty (zadatku) w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym lub smsowym potwierdzeniu rezerwacji. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba pobytowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu pokoju.
 2. W dniu przyjazdu należy uregulować z góry resztę opłaty za cały pobyt (możliwość opłaty tylko gotówką). W przypadku anulowania, rezygnacji z rezerwacji wniesiona przedpłata (zadatek) nie podlega zwrotowi. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.
 3. W dniu wykwaterowania należy skontaktować się z właścicielami i ustalić szczegóły zdania pokoju. W przypadku wyjazdu przed planowanym terminem, nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane, a opłacone dni.
 4. Osoby nie zameldowane w pokoju mogą przebywać w nim od godziny 07:00 do godziny 22:00 po wcześniejszym powiadomieniu właścicieli.
 5. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00
 6. Na terenie całego obiektu obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA!
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w obiekcie zabronione jest używanie w pokojach żelazek elektrycznych, grzałek, kuchenek i innych podobnych urządzeń.
 8. O wszelkich usterkach powstałych w pokoju, w czasie pobytu Gość powinien niezwłocznie poinformować właścicieli obiektu.
 9. Wszystkie usterki zgłoszone później niż w pierwszej dobie pobytu będą egzekwowane od aktualnych Gości.
 10. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione we wszelkich urządzeniach znajdujących się w obiekcie.
 11. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez Niego podczas pobytu i do pokrycia wartości tych szkód.
 12. Każdorazowo opuszczając pokój w czasie pobytu, Gość jest zobowiązany do jego zabezpieczenia poprzez zamknięcie drzwi wejściowych oraz okien, a także poprzez wyłączenie kuchenki gazowej i innych pracujących urządzeń elektrycznych.
 13. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy oraz mienie w nich pozostawione.
 14. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, właściciel zobowiązuje się do udostępnienia pokoju zastępczego, podobnego do pokoju pierwotnie zarezerwowanego, o ile będzie takim dysponował. W przypadku braku wolnego pokoju właściciel ma prawo anulować rezerwację.
 15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest pokój oraz przerwami w dostawie mediów.
 16. Zabranie ze sobą zwierząt domowych jest niedozwolone.
 17. Wszystkie przedmioty wchodzące w skład wyposażenia pokoi są własnością mc82. Kradzież będzie zgłaszana odpowiednim służbom.
 18. Zgubienie klucza lub czipa skutkuje karą finansową 50 zł.
 19. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w pokoju oraz w budynku.
 20. Niestosowanie się do w/w zasad może skutkować natychmiastowym, wypowiedzeniem najmu bez zachowania prawa do zwrotu pieniędzy za pobyt.  
 21. Polityka ochrony danych osobowych mc82 jest dostępna na stronach internetowych oraz w obiekcie. Obiekt jest całodobowo monitorowany.

   

×
×

Log in